چرا کنگره کنسر ژنتیکس 2024 را انتخاب می کنیم؟

کنگره بین المللی ژنتیک سرطان و ژنومیکس هر ساله با هدف معرفی
تحقیقات جدید در زمینه سرطان و همچنین معرفی بهترین محققین جهان برگزار می شود.

خودتان را به دنیا معرفی کنید

دسترسی به اساتید برجسته در سراسر جهان و شناسایی نخبگان علمی در زمینه سرطان و ژنتیک.

01

افزایش دانش بالینی

فرصت علمی برای شناخت آخرین تحقیقات در زمینه ژنتیک و سرطان، از علوم پایه تا علوم بالینی.

02

رشد ایده های فناورانه

در کنگره فضای علمی برای دریافت جدیدترین ایده ها در زمینه فناوری نوین پزشکی و ژنتیک سرطان.

03

خدمات کنگره

0

پانل اصلی

0

کارگاه های مجازی

0

کارگاه های حضوری

0

برترین ها

درباره کنگره

کنگره بین المللی ژنتیک سرطان و ژنومیکس با هدف معرفی جدیدترین تحقیقات در زمینه سرطان و ژنتیک و همچنین معرفی برترین محققان جهان در تاریخ 1 تا 3 آبان ماه برگزار می شود.
این کنگره به صورت مجازی برگزار می شود. کنگره بین المللی کنسر ژنتیکس، رویداد جانبی کنگره بین المللی زیست پزشکی (پرمخاطب ترین کنگره بین المللی پزشکی در ایران و جهان) است.

ما که هستیم؟

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سراسر جهان در برگزاری کنگره بین المللی ژنتیک و سرطان شرکت می کنند.
مفتخریم که اساتید برجسته علمی از سراسر جهان به عنوان سخنران در این رویداد علمی حضور دارند.
به سلامت بزرگ بپیوندید. خانواده!

پوستر کنگره

کنگره بین المللی ژنتیک سرطان - کنسر ژنتیکس و ژنومیکس 2024

برگزارکنندگان

به خانواده بزرگ کنسر ژنتیکس و ژنومیکس سرطان بپیوندید!